Dation Dashboard 

  • Download optie toegevoegd op de Leerlingen overzicht pagina.
  • Dagoverzicht / Weekoverzicht: navigatie knoppen rondom datum selectie hebben een vaste positie en de knop met link naar de kennisbank is verkleind.
  • GGD Bron- en contactonderzoek functionaliteit is uitgezet en verborgen.
  • Incasso reden toegevoegd aan Openstaande Posten rapport.
  • Boekhouding: journaal export via Exact XML Transacties aangepast zodat transacties waarvan geen grootboekrekening is ingesteld niet worden meegenomen in het exportbestand.
  • Boekhouding: transactie import voor “Exact” aangepast zodat iDEAL transacties niet worden ingelezen in Dation. Let op: de API koppeling met Exact Online blijft ongewijzigd.

 

Dation Onderweg versie 1.37.0 voor Android en iOS

  • Snelkeuze opmerkingen beschikbaar op de volgende pagina’s: Afspraak toevoegen en bewerken, Overige afspraak toevoegen en bewerken, Leerling details en Vorderingenkaart notities.


RijbewijsApp versie 6.12.0 voor Android en iOS

  • Verwerking pushberichten geoptimaliseerd.