Ga naar 'Leerlingen'> 'Leerling' en klik op de knop 'Cursus toevoegen' om een cursus aan de leerling toe te voegen.

 

Vul de gegevens in:

  • Aanvang: Bepaal vanaf welke datum de leerling in de agenda kan worden ingeplant (ook met terugwerkende kracht).

  • Administratie: Bepaal bij welke administratie deze leerling 'klant' wordt.

  • Categorie: Bepaal de categorie waarin de leerling wordt opgeleid.

  • Pakket: Bepaal vanuit welk pakket je de leerling wilt kunnen inplannen.

  • Vorderingenkaart: Bepaal welke vorderingenkaart je in deze cursus wilt gebruiken.

  • Facturatie via: Bepaal of de cursus aan de leerling of via het bedrijf wordt gefactureerd.

  • Instructeurs: Selecteer de gewenste instructeur(s) bij wie de leerling kan worden ingeplant.

Klik tot slot op de knop 'Toevoegen' om de cursus toe te voegen aan de leerling.


Let op: Is er maar één keuze mogelijk? Dan vult Dation deze velden automatisch op de achtergrond in. Hierdoor zie je hier dus mogelijk minder keuze-velden en kun je sneller een cursus toevoegen.