In 'Productieve uren - uitgebreid' zie je een overzicht van de gewerkte uren.


 1. Ga naar het menu 'Statistieken'

 2. Klik op 'Uren'

 3. Selecteer de gewenste periode, bijvoorbeeld 01-01-2019 tot 31-12-2019.

 4. Selecteer het rapport 'Productieve uren - uitgebreid'

 5. Selecteer de instructeur

 6. Klik op 'Download'

 7. Het bestand is gedownload, dit bestand vindt je terug in je standaard Download map.


Inhoud van het rapport 'Productieve uren - uitgebreid' 

Inhoud_urenrapport_Dation.JPG

 • Kolom A: Toont de naam van de instructeur

 • Kolom B: Toont het medewerkernummer van de instructeur (in te stellen in Beheer - Gebruikers)

 • Kolom C: Toont het aantal contracturen voor deze medewerker (in te stellen in Beheer - Gebruikers)

 • Kolom D: Toont het totaal aantal uren dat de instructeur in zijn agenda heeft staan voor de pakketonderdelen 'les', 'toets', 'praktijkexamen', 'theorieles', 'theorie-examen', 'overige afspraken' (type 'declarabel') en 'nascholing'

 • Kolom E: Toont het totaal aantal uren dat de instructeur in zijn agenda heeft staan voor de pakketonderdelen 'les', 'toets', 'praktijkexamen', 'theorieles', 'theorie-examen' en 'nascholing'

 • Kolom F: Toont het aantal uren dat de instructeur in zijn agenda heeft staan voor 'overige afspraken' met daarin het woord 'ziekte' in de titel het Urentype

 • Kolom G: Toont het aantal uren dat de instructeur in zijn agenda heeft staan voor 'overige afspraken' met daarin het woord 'vakantie' in de titel het Urentype

 • Kolom H: Toont het aantal uren dat de instructeur in zijn agenda heeft staan voor 'overige afspraken' (type 'declarabel') die niet ziekte en / of vakantie in de titel van het Urentype heeft

 • Kolom I: Geeft aan of en hoeveel productieve uren er meer of minder zijn gedraaid dan de instructeur aan contracturen ingesteld heeft staan