Betrek de ouder(s) van de leerling in de rijopleiding

Klik bij de leerling op de knop Contactgegevens. Vervolgens klik je in het kader 'Extra e-mailadressen' op de knop E-mailadres toevoegen.
Vul het het e-mailadres van de ouder(s) in en vink aan wat je wilt doen met dit e-mailadres wilt doen:

  • Financieel: Facturen en betaalbevestigingen worden ook per e-mail verzonden naar dit e-mailadres. 

  • Planning: Bevestigingsmails over de planning en cursusroosters worden ook per e-mail verzonden naar dit e-mailadres. 

  • Inloggen: Met dit e-mailadres kan worden ingelogd in de RijbewijsApp, zodat ook de ouders de planning en voortgang kunnen inzien.
    Let op: Je moet nog wel een wachtwoord verzenden naar dit e-mailadres.