Under construction!!!


Gaten in de planning snel opvullen. 

Lesvoorstel niet planbaar als: 

als je al een les gepland hebt. 

als het voertuig al bezet is.

Locatie al gebruikt is.


Let op: je kunt nooit een leerling 2x uitnodigen voor hetzelfde blok. 


Lesvoorstel verdwijnt wel uit de app wanneer het blok verwijderd is, plant is etc.  


leerling krijg lesvoorstel te zien. 


+ pushbericht! Advies dat leerlingen dit aanzetten. 


Pushbericht, maar lesvoorstel niet meer zichtbaar. Reactie op pushbericht als je er op klikt: helaas is dit voorstel al weer vervallen. Er was een lesvoorstel maar je bent te laat. 


Uitleg in rijbewijsapp toevoegen.