Agenda - Weekoverzicht

Gewijzigd op Thu, 15 Jun 2023 om 10:59 AM

Ontdek hier per week de vrije momenten in de agenda. 


Ga naar 'Agenda' > 'Weekoverzicht' om de beschikbaarheid/ bezetting van instructeursvoertuigenlocaties en plangroepen per week in te zien.Het Weekoverzicht toont per week alle afspraken en beschikbare momenten van alle gefilterde instructeurs, voertuigen, locaties of plangroepen. 

   

Het overzicht wordt getoond met een starttijd van 07.00 uur en een eindtijd van 22.00 uur, voor steeds de aankomende 7 dagen.


 


Toelichting op de knoppen

Vandaag-knop

Wanneer je in de tijd vooruit of achteruit bent gegaan klik je op de knop ‘Vandaag’ om weer op het Weekoverzicht van deze week (startend met vandaag) uit te komen.


Datum wijzigen

Klik op de dubbele pijltjes om een week voor- of achteruit te gaan in de tijd. En klik op de enkele pijltjes om een dag voor- of achteruit te gaan in de tijd.


Notitie toevoegen

Klik op het spraakballonnetje om de notitiefunctie te openen. Selecteer de datum waaraan de notitie gekoppeld moet worden. Selecteer de betreffende instructeur waarvoor de notitie geldt. Kies een onderwerp en voeg de inhoud toe. Tip: heb je veel gebruikte opmerkingen, dan kan je deze als #snelkeuze toevoegen.   

Let op: De notitiefunctie kan alleen worden gebruikt voor instructeurs, dus niet voor voertuigen of locaties. Beheerders en administratief medewerkers mogen voor iedereen notities toevoegen/bewerken/verwijderen. Instructeurs mogen notities enkel bewerken en verwijderen als ze deze zelf hebben gemaakt.


Filter Weekoverzichten op instructeurs, voertuigen, locaties of plangroepen

Klik per onderdeel op het dropdownvenster en kies de gewenste instructeur, het betreffende voertuig of de locatie. Ook is er een combinatie van deze drie mogelijk. 

Hiernaast kan je ook filteren op plangroep. Klik hiervoor op het dropdownvenster van de plangroep en selecteer de gewenste plangroep. 

Klik tot slot op de knop 'Zoeken'. Weergave van de tijdlijn wijzigen    

Klik op het aantal minuten om de weergave van de tijdlijn aan te passen naar per 30 minuten of per 60 minuten.


Wel of geen koppeling tonen bij afspraak

Klik op het 'schuifje' om de koppelingen met een voertuig- of locatie agenda wel of niet in de afspraken te tonen. 


Legenda

Afkortingen

De afkortingen die worden getoond zijn afhankelijk van de ingestelde filters, hoe meer filters je aan klikt, hoe meer afkortingen van instructeurs, voertuigen en locaties er in het weekoverzicht te zien zijn. 

   

Tip: Ga met je muis op de #afkorting staan om te zien waar deze voor staat. 

 

Agenda kleuren

Per categorie kan je een kleur instellen die in de agenda wordt gebruikt om bij een item de categorie aan te geven. Ook kan je per regio/niveau een kleur instellen die in de agenda wordt gebruikt om bij een item de regio/het niveau aan te geven.

Letters en cijfers

De 'P' staat voor proefles.

Een getal staat voor een afspraak met een capaciteit.

Het getal geeft de beschikbare capaciteit weer. In dit geval 6.

Je kan meerdere studenten op deze afspraak plannen (bijvoorbeeld een theorieles).

Rode punt staat voor een toets of (theorie) examen.

Een rode cirkel met een cijfer staat voor examen met beschikbare capaciteit.

Dit icoon staat voor een overlappend item.

De start- en eindtijd van geplande afspraken overlappen elkaar.


Weekoverzicht instructeurs

De volgorde van instructeurs in het Weekoverzicht wordt weergegeven aan de hand van het positienummer van de gebruiker. De naam van de gebruiker wordt weergeven in de vorm van initialen. Deze positienummers en initialen kan je instellen onder Beheer > Gebruikers.


Let op, wanneer er voor de gebruiker geen initialen zijn ingesteld, wordt er automatisch een nummer weergegeven.

De volgende zaken worden in het Weekoverzicht van instructeurs getoond:

  • Beschikbare blokken

  • Afspraken

  • Overige items

  • Vakantie-/ vrije dagen
Weekoverzicht voertuigen

De volgorde van voertuigen in het Weekoverzicht wordt weergegeven aan de hand van het positienummer van het voertuig. De naam van het voertuig wordt weergeven in de vorm van een afkorting. Deze afkorting kan je instellen onder Beheer > Voertuigen.


Let op, wanneer er voor het voertuig geen afkoring is ingesteld, wordt er automatisch een nummer weergegeven.

De volgende zaken worden in het Weekoverzicht van voertuigen getoond:

  • Beschikbare blokken

  • Afspraken

  • Overige items


Weekoverzicht locaties

De volgorde van locaties in het Weekoverzicht wordt weergegeven aan de hand van het positienummer van de locatie. De naam van de locatie wordt weergeven in de vorm van een afkorting. Deze afkorting kan je instellen onder Beheer > Locaties.


Let op, wanneer er voor de locatie geen afkoring is ingesteld, wordt er automatisch een nummer weergegeven.

De volgende zaken worden in het Weekoverzicht van locaties getoond:

  • Beschikbare blokken

  • Afspraken

  • Overige items
Weekoverzicht plangroepen

Combinatieweergave van bovenstaande. Wil je meer weten over plangroepen, lees hier verder: #Plangroepen introductie.


Weekoverzicht - Afspraken toevoegen

In het Weekoverzicht voeg je een afspraak toe door op een leeg, wit blok te klikken.

Kies vervolgens de instructeur, het type afspraak, de leerling en indien gewenst het voertuig en de locatie. Voeg indien nodig een opmerking toe en sla de afspraak op.


Weekoverzicht - Afspraken bekijken, bewerken en verwijderen

Afspraak bekijken

Klik op een bestaande afspraak om de afspraak details in te zien.Afspraak bewerken

Klik op het icoon met het potloodje om de afspraak te bewerken.


Voer de bewerking door en klik op opslaan.

*Een bewerking kan bijvoorbeeld een andere instructeur, datum of tijd, locatie of een ander voertuig zijn.
    

Afspraak verwijderen

Klik op het prullenbak-icoon om de afspraak te verwijderen en klik vervolgens op 'Ja'.


 Weekoverzicht - Afspraak verplaatsen met 'Drag and Drop'
    

Wil je nu dezelfde afspraak enkel verplaatsen naar een andere instructeur of tijd? Dan kun je de afspraak verslepen en loslaten op het gewenste vrije blok.

Klik op de afspraak, houd je muisknop ingedrukt, beweeg met je muis naar het beschikbare blok en laat tot slot de muisknop los om de afspraak te verplaatsen.

Boven in beeld zie je een bevestiging dat de afspraak succesvol is verplaatst en tevens een knop waarmee je de verplaatsing ongedaan kan maken.   

Let op: met Drag and Drop kan je de afspraak verplaatsen van instructeur naar instructeur, van voertuig naar voertuig of locatie naar locatie.Verwante artikelen

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren