Ga naar 'Nascholing' > 'Toevoegen'. 
Klik op de knop 'Reserveringen delen met ander bedrijf'. 
Let op: Wanneer er geen capaciteit voor een bedrijf beschikbaar is, dan wordt deze training niet getoond op de agenda.