Dit rapport toont een overzicht van inschrijvingen binnen een periode. Zie per leerling of ze al gepland zijn of iets hebben gevolgd.


Goed om te weten: de aanmelddatum van de leerling (persoonlijke gegevens) is de inschrijfdatum.


Inschrijvingsnummer: Inschrijvingsnummer van leerling (België)

Voorletters: Initialen van leerling

Voornaam: Voornaam van leerling  

Tussenvoegsel: Tussenvoegsel van leerling

Achternaam: Achternaam van leerling

Woonplaats: Woonplaats van leerling (woon- en ophaaladres)

Regio: Regio waaraan leerling is gekoppeld

Aanmelddatum: Datum waarop leerling is aangemeld (persoonlijke gegevens)

Leerlingnummer: Uniek nummer van leerling

Herkomst: Herkomst waaraan leerling is gekoppeld (persoonlijke gegevens)

Datum 1e les: Datum waarop eerste afspraak in agenda staat

Type 1e les: Type onderdeel van eerste afspraak  

Instructeur 1e les: Naam van instructeur waarbij 1e les in de agenda staat

Datum vervolgles: Datum waarop tweede afspraak in agenda staat 

Type vervolgles: Type onderdeel van vervolgles

Instructeur vervolgles: Naam van instructeur waarbij vervolgles in de agenda staat

Categorie: Categorie waaraan leerling heden is gekoppeld (actieve leerling checklist)

Pakket: Pakket waaruit vervolgles is gepland    

Status: Status van leerling (actief/archief)  

E-mail: E-mailadres (primair e-mailadres)

Extra E-mail: E-mailadres (Extra e-mailadres)  

Debiteurnummer: Debiteurnummer van leerling

Aangemeld voor: Onderwerp waarvoor leerling is aangemeld (persoonlijke gegevens)