Instellen factuurnummering

Gewijzigd op Wed, 07 Dec 2022 om 10:07 AM

Zo stel je jouw factuurnummering in

In Beheer - Factuurinstellingen hoe jouw factuurnummers zijn opgebouwd en uit hoeveel tekens deze moeten bestaan. 

Ga je gebruik maken een boekhoudkoppeling tussen Dation en je boekhoudprogramma controleer dan in je boekhoudpakket welke eisen er aan je factuurnummering worden gesteld.

Zo stel je jouw factuurnummering in

  1. Ga naar Beheer - Factuurinstellingen en klik op de knop 'Bewerken' in het kader Nummering.

  2. Stel jouw gewenste nummering in in het veld 'Gekozen nummering'. Met de knop 'Test' zie je een voorbeeld van jouw gekozen nummering. 

  3. Druk op Opslaan om je instellingen op te slaan. Deze zijn direct actief.
    Let op: bestaande factuurnummers worden niet met terugwerkende kracht aanpast als je deze instellingen wijzigt.

Je hebt de volgende opties om een factuurnummer samen te stellen:

  • [jj] - Toont de laatste twee getallen van een jaartal

  • [jjjj] - Toont alle vier getallen van een jaartal

  • [nummer=x] - Toont het aantal volgnummers dat op de plek van 'x' is ingevuld


Daarnaast kun je kiezen of je jaarlijks opnieuw wilt nummeren of doorlopend wilt doornummeren in je reeks:

  • Jaarlijks, beginnen bij - Begint elk jaar opnieuw met de nummerreeks vanaf het gekozen startnummer. 

  • Doorlopend, beginnen bij - Start niet jaarlijks opnieuw, maar nummert in een reeks door vanaf het gekozen startnummer. 

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren