Als een pakket aan minimaal één leerling is gekoppeld, heeft u de mogelijkheid om een pakket te kopiëren. U maakt dan een nieuwe versie van het betreffende pakket, maar omdat dit een heel nieuw pakket is dat nog niet in gebruik is, kunt u hier alles nog in wijzigen.

U kopieert een pakket door de volgende stappen te volgen:


De betreffende categorie vouwt nu uit en u krijgt nu alle pakketten te zien die actief zijn voor deze categorie.

1 Klik op het middelste icoontje achter het pakket dat u wilt kopiëren:

Let op: Dit icoontje is alleen beschikbaar als het pakket aan minimaal één leerling is gekoppeld.

2 Vul de naam in van het nieuwe pakket:

3 Klik op ‘Kopiëren’

4 U komt nu in het nieuwe pakket. U kunt hier alle gewenste wijzigingen invoeren. U kunt de prijzen wijzigen, maar u kunt ook de samenstelling van het pakket wijzigen. U kunt bijvoorbeeld instellen dat er 30 uur in het pakket zijn inbegrepen in plaats van 40 uur. Ook kunt u eventueel termijnfacturatie toevoegen.

5 Klik, als alle gewenste wijzigingen zijn doorgevoerd, op de blauwe ‘Opslaan’ knop onderaan de pagina.


Het nieuwe pakket is nu opgeslagen en klaar voor gebruik.

Tip: Wilt u meerdere pakketten aanmaken, dan raden we aan om één pakket helemaal vanaf het begin te maken. Dit pakket kunt u vervolgens aan een leerling koppelen en kopiëren. U hoeft dan niet steeds helemaal opnieuw alle pakketonderdelen en prijzen opnieuw in te stellen, u kunt steeds het eerste pakket dat u heeft gemaakt kopiëren en aanpassen. Dit scheelt veel handelingen.