Agenda - Dagoverzicht

Gewijzigd op Thu, 15 Jun 2023 om 10:59 AM

Ontdek hier per dag de vrije momenten in de agenda.

Ga naar 'Agenda' > 'Dagoverzicht' om de dagstaat (beschikbaarheid/bezetting) van instructeursvoertuigenlocaties en plangroepen per dag in te zien.



Het Dagoverzicht toont per dag alle afspraken van alle instructeurs, voertuigen, locaties of plangroepen. Het overzicht wordt getoond met een starttijd van 07.00 uur en een eindtijd van 22.00 uur.


Toelichting op de knoppen

Wisselen tussen overzichten: instructeurs – voertuigen - locaties - plangroepen

Klik linksboven in beeld op de ronde icoontjes om te wisselen tussen instructeurs, voertuigen, locaties of plangroepen. 


Vandaag-knop

Wanneer je in de tijd vooruit of achteruit bent gegaan klik je op de knop ‘Vandaag’ om weer op het Dagoverzicht van vandaag uit te komen.


Datum wijzigen

Klik op de dubbele pijltjes om een week voor- of achteruit te gaan in de tijd. Klik op de enkele pijltjes om een dag voor- of achteruit te gaan in de tijd.


Notitie toevoegen

Klik op het spraakballonnetje om de notitiefunctie te openen. Selecteer de datum waaraan de notitie gekoppeld moet worden. Selecteer de betreffende instructeur waarvoor de notitie geldt. Kies een onderwerp en voeg de inhoud toe.


De notities worden weergeven tussen de initialen van de instructeur en het eerste blok van de dag. Wanneer er meerdere notities zijn, klik dan op het blok met de notities om het leesscherm met alle notities te openen.


Let op: De notitiefunctie kan alleen worden gebruikt voor instructeurs, dus niet voor voertuigen of locaties. Beheerders en administratief medewerkers mogen voor iedereen notities toevoegen/bewerken/verwijderen. Instructeurs mogen notities enkel bewerken en verwijderen als ze deze zelf hebben gemaakt.


Tip: heb je veel gebruikte opmerkingen, dan kan je deze als #snelkeuze toevoegen.


Weergave van de tijdlijn wijzigen

Klik op het aantal minuten om de weergave van de tijdlijn aan te passen naar per 30 minuten of per 60 minuten.


Initialen/ afkortingen/ nummers

Wanneer je met je muis over de initialen, afkorting of het nummer gaat wordt de naam van de instructeur, het voertuig of de locatie weergegeven.

 

Legenda

Agenda kleuren

Per categorie kan je een kleur instellen die in de agenda wordt gebruikt om bij een item de categorie aan te geven. Ook kan je per regio/niveau een kleur instellen die in de agenda wordt gebruikt om bij een item de regio/het niveau aan te geven.

Letters en cijfers

De 'P' staat voor proefles.

Een getal staat voor een afspraak met een capaciteit. 

Het getal geeft de beschikbare capaciteit weer. In dit geval 6. 

Je kan meerdere studenten op deze afspraak plannen (bijvoorbeeld een theorieles).

Rode punt staat voor een toets of (theorie) examen.

Een rode cirkel met een cijfer staat voor examen met beschikbare capaciteit.

Dit icoon staat voor een overlappend item. 

De start- en eindtijd van geplande afspraken overlappen elkaar. 



Dagoverzicht instructeurs

De volgorde van instructeurs in het Dagoverzicht wordt weergegeven aan de hand van het positienummer van de gebruiker. De naam van de gebruiker wordt weergeven in de vorm van initialen. Deze positienummers en initialen kan je instellen onder Beheer > Gebruikers.  

Let op, wanneer er voor de gebruiker geen initialen zijn ingesteld, wordt er automatisch een nummer weergegeven. 

De volgende zaken worden in het Dagoverzicht van instructeurs getoond:

  • Beschikbare blokken

  • Afspraken 

  • Overige items 

  • Vakantie-/ vrije dagen




Dagoverzicht voertuigen

De volgorde van voertuigen in het Dagoverzicht wordt weergegeven aan de hand van het positienummer van het voertuig. De naam van het voertuig wordt weergeven in de vorm van een afkorting. Deze afkorting kan je instellen onder Beheer > Voertuigen.    

Let op, wanneer er voor het voertuig geen afkoring is ingesteld, wordt er automatisch een nummer weergegeven. 

De volgende zaken worden in het Dagoverzicht van voertuigen getoond:

  • Beschikbare blokken

  • Afspraken 

  • Overige items 


Dagoverzicht locaties

De volgorde van locaties in het Dagoverzicht wordt weergegeven aan de hand van het positienummer van de locatie. De naam van de locatie wordt weergeven in de vorm van een afkorting. Deze afkorting kan je instellen onder Beheer > Locaties.    

Let op, wanneer er voor de locatie geen afkoring is ingesteld, wordt er automatisch een nummer weergegeven. 

De volgende zaken worden in het Dagoverzicht van locaties getoond:

  • Beschikbare blokken

  • Afspraken 

  • Overige items 




Dagoverzicht plangroepen

Combinatieweergave van bovenstaande. Wil je meer weten over plangroepen, lees hier verder: Plangroepen introductie.


Dagoverzicht - Afspraken toevoegen

In het Dagoverzicht voeg je een afspraak toe door op een leeg, wit blok te klikken. 

Kies vervolgens de instructeur, het type afspraak, de leerling en indien gewenst het voertuig en de locatie. Voeg indien nodig een opmerking toe en sla de afspraak op.


Dagoverzicht - Afspraken bekijken, bewerken en verwijderen

Afspraak bekijken

Klik op een bestaande afspraak om de afspraak details in te zien. 



Afspraak bewerken

Klik op het icoon met het potloodje om de afspraak te bewerken.



Voer de bewerking door en klik op opslaan. 


*Een bewerking kan bijvoorbeeld een andere instructeur, datum of tijd, locatie of een ander voertuig zijn.



Afspraak verwijderen

Klik op het prullenbak-icoon om de afspraak te verwijderen en klik vervolgens op 'Ja'.




Dagoverzicht - Afspraak verplaatsen met 'Drag and Drop'

Wil je nu dezelfde afspraak enkel verplaatsen naar een andere instructeur of tijd? Dan kun je de afspraak verslepen en loslaten op het gewenste vrije blok. 

Klik op de afspraak, houd je muisknop ingedrukt, beweeg met je muis naar het beschikbare blok en laat tot slot de muisknop los om de afspraak te verplaatsen.

Boven in beeld zie je een bevestiging dat de afspraak succesvol is verplaatst en tevens een knop waarmee je de verplaatsing ongedaan kan maken.  



Let op: met Drag and Drop kan je de afspraak verplaatsen van instructeur naar instructeur, van voertuig naar voertuig of locatie naar locatie. 


Verwante artikelen

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren