Statistiek vorderingenkaart / instructiekaart beoordelingen per periode

Een overzicht van alle in een bepaalde periode ingevoerde beoordelingen is te downloaden via Statistieken > Vorderingenkaart resultaten.

Selecteer de gewenste periode en klik op 'Download'. 


Dit rapport geeft per beoordeling een detailweergave van:

  • debiteurnummer van de leerling;

  • categorie waarin de afspraak is gepland;

  • datum en tijd laatste examen;

  • uitslag laatste examen;

  • datum en tijd van afspraak waarbij de beoordeling is toegevoegd;

  • instructeur waarbij de leerling met afspraak in de agenda staat;

  • de stap / handeling waarop de beoordeling van toepassing is;

  • of er nog huiswerk is opgegeven;

  • het resultaat van de beoordeling.