Dit rapport toont een overzicht van de examenresultaten per leerling binnen een periode.


Tip: gebruik dit rapport om een selecte groep geslaagden een e-mail te sturen.


Datum: Datum waarop het examen is afgenomen

Begintijd: Starttijd van het examen

Categorie: Categorie van het examen
Onderdeel: Naam van examen zoals het als onderdeel in de agenda staat
TOP code: Top code(s) die zijn gekoppeld aan dit onderdeel
Uitslag: Resultaat van examen
Instructeur: Naam van instructeur bij wie onderdeel in de agenda staat
Voorletter(s): Initialen van leerling
Geslacht: Geslacht van leerling
Voornaam: Voornaam van leerling
Tussenvoegsel: Tussenvoegsel van leerling
Achternaam: Achternaam van leerling
Straat: Straatnaam (Woon- en ophaaladres)
Huisnummer Huisnummer (woon- en ophaaladres)
Toevoeging: Huisnummer toevoeging (woon- en ophaaladres)
Postcode: Postcode (woon- en ophaaladres)
Plaats: Plaats (Woon- en ophaaladres)
Telefoon vast: Telefoonnummer
Telefoon mobiel: Mobiel telefoonnummer
E-mailadres: E-mailadres (primair e-mailadres)
Geboortedatum: Geboortedatum van leerling
Debiteurnummer: Debiteurnummer van leerling
Bedrijf: Bedrijf waaraan de leerling is gekoppeld