Wanneer u documenten afdrukt, zoals een factuur, brief of certificaat, dan slaat Dashboard automatisch een kopie van dit document op. Hierdoor kunt u altijd terugvinden wat u afgedrukt heeft en bovendien is het hierdoor niet nodig om eigen kopieën te maken en in mappen te bewaren.

De volgende documenten worden automatisch opgeslagen:

  • Brieven die u afdrukt via Persoonlijk - Brieven afdrukken

  • Facturen die u afdrukt (origineel, herinnering en aanmaning)

In het tabblad Historie in het kader 'Documenten' vindt u alle kopieën van afgedrukte documenten terug. Via de knop 'Downloaden' kunt u een kopie van het betreffende document downloaden.    >> Let op, alleen een gebruiker met de rol administratief medewerker of beheerder kan een document downloaden of inzien