Stel contactpersonen van de bedrijven in waar je mee samenwerkt

Wanneer je samenwerkt met bedrijven is het handig om deze bedrijven op de hoogte te houden van de planning van hun medewerkers. Daarnaast zul je in veel gevallen de factuur naar het bedrijf moeten sturen. 

Om de juiste personen binnen het bedrijf te juiste e-mails te sturen, kun je in Dation contactpersonen instellen bij een bedrijf. Per contactpersoon vul je een e-mailadres in en vink je aan welke soorten e-mails je naar deze contactpersoon wilt versturen.

Instellen zakelijk contactpersoon

Ga in het menu Bedrijven naar het bedrijf waar je een contactpersoon wilt toevoegen.

Klik in het kader 'Contactpersonen' op de knop 'Contactpersoon' toevoegen. 


Vul in het veld 'E-mailadres' het e-mailadres van de contactpersoon in.

Kies bij 'E-mailnotificaties' of deze contactpersoon wel of niet automatische e-mails vanuit Dation ontvangt (je kunt altijd handmatig een contactpersoon e-mailen vanuit Dation).

Kies tot slot welke soorten notificaties de contactpersoon krijgt:

  • Planning: Krijgt een cc van afspraakbevestigingen, wijzigingen en cursusoverzichten

  • Financieel: Krijgt een cc van de facturen

  • Bedrijfsportaal: Er wordt een activatie-link voor een wachtwoord voor het bedrijvenportaal aangemaakt en naar contactpersoon verzonden