Personaliseer je e-mails met handige keywords die automatisch worden ingevuld door Dation

Om de inhoud van je e-mails te personaliseren kun je gebruik van handige keywords. Op de plek van een keyword vult Dation automatisch de juiste informatie voor je in zodra je een e-mail verstuurd. 


Voorbeeld: Als je jouw e-mail start met 'Beste [VOORNAAM]' dan wordt elke keer dat je de e-mail verstuurd automatisch de voornaam van de betreffende leerling ingevuld op de plek van het keyword [VOORNAAM].

Er bestaan meer dan 100 handige keywords, bekijk hieronder alle mogelijkheden. 

Algemene keywords

[VOORNAAM] Voornaam van de leerling

[TUSSENVOEGSEL] Tussenvoegsel van de leerling

[ACHTERNAAM] Achternaam van de leerling

[NAAM_AFZENDER_EMAIL] Toont de naam van de afzender zoals ingesteld in E-mailinstellingen - Sjablonen - Afzenders
[NAAM_RIJSCHOOL] Toont de naam van de rijschool zoals ingesteld in Beheer - Rijschoolinstellingen

Rijschoolgegevens

[RS_NAAM] Toont de naam van de rijschool zoals ingesteld in Beheer - Rijschoolinstellingen

[RS_STRAATNAAM] Toont de straatnaam van de rijschool zoals ingesteld in Beheer - Rijschoolinstellingen

[RS_HUISNUMMER] Toont het huisnummer van de rijschool zoals ingesteld in Beheer - Rijschoolinstellingen
[RS_POSTCODE] Toont de postcode van de rijschool zoals ingesteld in Beheer - Rijschoolinstellingen

[RS_PLAATS] Toont de woonplaats van de rijschool zoals ingesteld in Beheer - Rijschoolinstellingen

[RS_TELEFOON_VAST] Toont het vaste telefoonnummer van de rijschool zoals ingesteld in Beheer - Rijschoolinstellingen

[RS_TELEFOON_MOBIEL] Toont het mobiele van de rijschool zoals ingesteld in Beheer - Rijschoolinstellingen

[RS_EMAIL] Toont het e-mailadres van de rijschool zoals ingesteld in Beheer - Rijschoolinstellingen

[RS_IBAN] Toont het IBAN nummer van de rijschool zoals ingesteld in Beheer - Rijschoolinstellingen

[RS_KVK_NUMMER] Toont het KVK nummer van de rijschool zoals ingesteld in Beheer - Rijschoolinstellingen

[RS_BTW_NUMMER] Toont het BTWID van de rijschool zoals ingesteld in Beheer - Rijschoolinstellingen

Keywords voor e-mailtype 'Planning'

[BEGINCURSUSSEN]

[C_NAAM] Naam van de cursus van de leerling

[EINDCURSUSSEN]

[BEGINITEMS]

[ITEM_TYPE] Naam van het ingeplande pakketonderdeel

[ITEM_DAG] Dag van de afspraak (formaat twee karakters, dinsdag = 'di') 

[ITEM_DATUM] Datum van de afspraak (formaat dd-mm-yyyy)

[ITEM_START] Starttijd van de afspraak (formaat hh:mm)

[ITEM_STOP] Eindtijd van de afspraak (formaat hh:mm)

[ITEM_INSTRUCTEUR] Naam van de instructeur voor deze afspraak

[ITEM_LOCATIE] Naam van locatie voor deze afspraak

[ITEM_LOCATIE_ADRES] Adres van de locatie voor deze afspraak (geen locatie = leeg veld)

[ITEM_SLIMME_LOCATIE] Adres van de locatie voor deze afspraak (geen locatie = woon/afhaaladres van de leerling)

[EINDITEMS]

[BEGIN_OPMERKINGEN]

[ITEM_OPMERKING] Toont de opmerking in de afspraak (indien opmerking is aangevinkt als 'Toon aan leerling') 

ITEM_ACTIE Toont de status van de afspraak (Opties: Toegevoegd, Verwijderd, Gewijzigd)

[EIND_OPMERKINGEN]

[BEGINPLANNING]

[BEGINITEMS]

[PLANNING_NUMMER] Afspraaknummer van de dag

[PLANNING_LESTYPE] Toont het type afspraak (Opties: Rijles, Toets, Praktijkexamen, Theorie-les, Theorie-examen)

[PLANNING_DATUM] Toont de datum van de afspraak (formaat dd-mm-yyyy)

[PLANNING_DAG] Dag van de afspraak (formaat twee karakters, dinsdag = 'di') 

[EINDPLANNING]

Keywords voor e-mailtype 'Training'

[AANHEF]

[BEGINTRAININGS] 

[TRAINING_NAME] Naam van de training

[ITEM_DATUM] Datum van de afspraak (formaat dd-mm-yyyy)

[ITEM_START] Starttijd van de afspraak (formaat hh:mm)

[ITEM_STOP] Eindtijd van de afspraak (formaat hh:mm)

[ITEM_LOCATIE] Naam van locatie voor deze afspraak

[ITEM_NAAM] Naam van het ingeplande onderdeel

[EINDITEMS]

[EINDTRAININGS]

[BEGINTRAININGS] 

[BEGINADRESSEN] 

[ITEM_DATUM] Datum van de afspraak (formaat dd-mm-yyyy)

[LOCATIE_NAAM] Naam van locatie voor deze afspraak

[LOCATIE_ADRES] Adres van de locatie voor deze afspraak (geen locatie = leeg veld)

[EINDADRESSEN]

[EINDTRAININGS]

Keywords voor e-mailtype 'Financieel'

[F_NAAM] Toont de naam van de debiteur van de factuur
[F_DEBITEURNUMMER] Toont het debiteurnummer van de debiteur van de factuur

[DATUM] Toont de factuurdatum van de factuur (formaat dd-mm-yyyy)

[NUMMER] Toont het factuurnummer van de factuur

[OPENSTAAND] Toont het bedrag dat openstaand op de factuur

[F_VERLOOPDATUM] Toont de datum waarop de factuur verloopt (formaat dd-mm-yyyy)

Factuurregels

[BEGINREGELS]

[AANTAL]
[OMSCHRIJVING]

[BEDRAG] Toont de prijs incl. btw van het onderdeel op deze specifieke factuurregel

[REGEL_TOTAAL] Toont het totaalbedrag incl. btw van deze factuurregel

[BEDRAGEX] Toont de prijs excl. btw van het onderdeel op deze specifieke factuurregel

[TOTAALEX] Toont het totaalbedrag excl. btw van deze factuurregel

[EINDREGELS]

Factuurtotalen

[BTWEX] Subtotaal excl. btw van de factuur

[BTW] Het totale bedrag aan btw van deze factuur

[TOTAAL] Het totale factuurbedrag incl. btw

[BETAALD] Het totale reeds betaalde bedrag op deze factuur

[OPENSTAAND] Het totale openstaande bedrag op deze factuur

BTW grondslagen

[TOTAALEX_HOOG_BTW] Toont het totale bedrag zonder de btw aan omzet op 'btw hoog' op deze factuur

[TOTAALEX_LAAG_BTW] Toont het totale bedrag zonder de btw aan omzet op 'btw laag' op deze factuur

[TOTAALEX_GEEN_BTW] Toont het totale bedrag waarop geen btw geldt (de inkoop CBR)

[BTW_HOOG] Toont het totale btw-bedrag op deze factuur aan 'btw hoog'

[BTW_LAAG] Toont het totale btw-bedrag op deze factuur aan 'btw laag'