Checklist koppeling boekhouding (mits nog geen bestaande koppeling) 

Een koppeling met een boekhoudprogramma is altijd maatwerk en moet altijd, in samenwerking met de rijschool, ingericht en opgezet worden op maat voor het boekhoudpakket waarmee de rijschool werkt. Voordat Dation kan beginnen met de ontwikkeling van de koppeling, is het van belang dat onderstaande checklist volledig wordt ingevuld en aan Dation retour worden gezonden.

Basisgegevens

  • Welk boekhoudpakket wordt er gebruikt?

  • Welke versie van het boekhoudpakket wordt er gebruikt?

  • Wat is het klantnummer voor uw boekhoudpakket?

  • Wie is binnen de rijschool de contactpersoon voor de koppeling?

Geavanceerd

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Aanleveren bij Dation (deze gegevens zijn vereist om te kunnen starten met de ontwikkeling!)

  • API gegevens boekhoudkoppeling

  • Specificatie / technische handleiding boekhoudpakket

  • Testomgeving boekhoudpakket voor Dation
    Gegevens contactpersoon met technische kennis van boekhoudpakket en koppeling