Instellingen uit Yuki.

In Yuki moet een webservice toegangscode bestaan of gegenereerd worden ( ga naar de Yuki support website voor meer informatie)

Deze code ziet er anno 2018 als volgt uit:API-Sleutel = Toeganscode

ADMINISTRATIE-ID = Administratiecode

Live koppeling met Yuki instellen in Dation.

Let op! maak de velden Administratie en Toegangscode eerst leeg indien er al wat in staat.1. Ga naar Dation > Beheer > Boekhouding > Boekhoudprogramma.
2. Kies ''Yuki'' bij Exporteren.
3. Vul bij Administratiecode de API-SLEUTEL in.
4. Vul bij Toegangscode de ADMINISTRATIE-ID in.
5. Kies Opslaan. (de codes worden nu versleuteld opgeslagen in de velden)